1956

W 1956 roku Walne Zebranie wybrało Radę Kasy Spółdzielczej, która wypełniała te same zadania co wcześniej Rada Nadzorcza, przemianowania w 1950 na Komisje Rewizyjną. Uczestnicy Zebrania ustalili wysokość udziału członkowskiego na 50 złotych. Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu zmieniła nazwę na Kasę Spółdzielczą w Raciążu. Zmiana ta wynikała ze znacznego rozszerzenia zakresu działalności.