1952

Rok 1952 był rokiem przeprowadzki Kasy z ul. Kilińskiego 3 do budynku przy Placu Mickiewicza 38 w Raciążu. Wiązało się to z planowanym przejęciem przez Kasę obsługi finansowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raciążu, co z kolei wymagało zatrudnienia większej liczby pracowników. W tym czasie w Gminnej Kasie Spółdzielczej zatrudnionych było już osiem osób.