1949

Uczestnicy pierwszego w Raciążu Walnego Zebrania upoważnili Zarząd do przyjmowania wkładów i rachunków bieżących oraz do zaciągnięcia kredytu do sumy 80 milionów złotych w Banku Rolnym. Wysokość udziałów członków Kasy określono w wysokości 100 złotych. Podjęto też decyzje o przekształceniu dotychczasowej Rady Nadzorczej w Komisję Rewizyjną wybieraną co roku.