1946

Działalność Kasy budziła coraz większe zaufanie miejscowej ludności i zjednywała coraz to nowych członków. Na kolejnym Walnym Zebraniu, spółdzielnia liczyła 73 członków, Uchwalono, że Zarząd Kasy może zaciągnąć w Banku Rolnym pożyczkę w wysokości 500 tysięcy złotych oraz, że Kasa przystąpi jako członek do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.