1945

Po wojnie, 25 września 1945 roku w szkole w Krajkowie odbyło się zebranie, na którym reaktywowano Kasę Stefczyka. Uczestniczyło w nim 12 osób oraz przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie. W tajnym głosowaniu na Prezesa Zarządu Kasy Stefczyka został wybrany Józef Pniewski – nauczyciel z Krajkowa.