Tarcza antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 • obrony przed utratą miejsc pracy;
 • wsparcia dla służby zdrowia;
 • bezpieczeństwa systemu finansowego;
 • wsparcia dla przedsiębiorców;
 • inwestycji publicznych.

W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Tarcza Antykryzysowa została przygotowana na podstawie wdrożonych 3 ustaw opracowanych m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny i pracy.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.

I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników

To środki przeznaczone na ochronę miejsc pracy polskich pracowników. Dlatego też proponuje się szereg rozwiązań, które umożliwią pracodawcom zachowanie etatów. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw

To instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać czas w trakcie epidemii oraz po koronawirusie. Od kondycji polskich firm zależy stan naszej gospodarki i miejsca pracy.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

III FILAR: Ochrona zdrowia

W tym filarze środki finansowe w całości przeznaczone zostaną na dofinansowanie systemu służby zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 7,5 mld złotych. Działania obejmują:

 • Zwiększenie finansowania na walką ze skutkami koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Rozszerzenie kanałów informacyjnych: Telefonicznej Infolinii Pacjenta i Infolinii dla Lekarzy.
 • Rozbudowę infrastruktury i doposażenie systemu służby zdrowia. Środki będą mogły być przeznaczone np. na dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów ustawy o dostępności i ochrony osób starszych np. budowa dziennych domów opieki medycznej (DDOM).
 • Cyfryzację systemu opieki zdrowotnej, w tym m.in.: informatyzację podmiotów leczniczych, pilotaż e-usług NFZ czy rozbudowę szybkiego internetu w 20 tys. w placówkach na terenach wiejskich.

IV FILAR: Program inwestycji publicznych

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na sektor finansowy. Tarcza Antykryzysowa przewiduje uruchomienie specjalistycznych instrumentów dedykowanych rynkowi finansowemu:

 • Pakiet regulacyjny KNF i MF
 • Pakiet płynnościowy NBP

Więcej informacji TUTAJ

V FILAR: Program inwestycji publicznych

W czasie kryzysu przedsiębiorcy inwestują mniej albo w ogóle. Dlatego też impuls inwestycyjny musi wyjść od państwa. W związku z tym tworzy się Fundusz Inwestycji Publicznych i przeznacza na inwestycje dodatkowe 30 mld złotych.

Fundusz Inwestycji Publicznych, który będzie w gestii Prezesa Rady Ministrów, da nie tylko impuls rozwojowy, ale wpłynie także pozytywnie na małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zamówienia publiczne pozwolą odbić się polskim firmom.

Priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych to:

 • infrastruktura,
 • modernizacja szkół i szpitali,
 • transformacja energetyczna,
 • cyfryzacja,
 • biotechnologia i farmacja,
 • polityka ochrony środowiska.

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Tarczy Antykryzysowej dostępne są na rządowej stronie