Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościKredyt Płynnościowy 2% dla rolników

Kredyt Płynnościowy 2% dla rolników

Kredyt Płynnościowy 2% już w ofercie! Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł 
 • 50–100 ha – 200 tys. zł 
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu stosowana jest w całym okresie kredytowania.

  Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych zwierząt gospodarskich,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych.

  Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

  Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 5 lat,
  • kapitał płatny: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie,
  • odsetki płatne: miesięcznie lub kwartalnie,
  • okres karencji spłaty kapitału max. 2 lata,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • możliwość skorzystania do 31.12.2023 r.

  Maksymalny miesięczny koszt kredytu,

  za każde pożyczone 100 tys. zł

  170,00 zł

  UWAGA!!! Brak limitów!

  Akcja kredytowa zakończona.

  Nie czekaj. Dowiedz się więcej! Odwiedź naszą placówkę lub skontaktuj się z doradcą:

  • O/Raciąż tel. (023) 679 96 53
  • O/Bieżuń tel. (023) 657 80 03
  • O/Ciechanów tel. (023) 679 91 11
  • O/Gąsocin tel. (023) 671 42 98
  • O/Szreńsk tel. (023) 653 40 20

  Środki w ramach pomocy publicznej w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.