Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościGenerali z myślą o NNW „Pakiet dla dziecka”

Generali z myślą o NNW „Pakiet dla dziecka”

Ubezpieczenie Generali z myślą o dziecku to jeden z dostępnych w naszej ofercie wariantów indywidualnego NNW szkolnego. NNW dla dziecka można wykupić alternatywnie lub dodatkowo do ubezpieczenia oferowanego przez placówkę, do której ono uczęszcza. W ten sposób możemy dopasować zakres ochrony tak, aby zapewniał skuteczne wsparcie w każdej trudnej sytuacji.

Ubezpieczenie Generali z myślą o dziecku działa 24/7 na terenie całego świata. Pakiet NNW Dziecko daje możliwość otrzymania odszkodowania za:

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18. roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1. dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę), jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 2 dni w szpitalu
 • zatrucie pokarmowe wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • m.in.: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in.: cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • pobyt w szpitalu wskutek choroby, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 5 dni w szpitalu
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
 • pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in.: prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica)

Oto 4 dostępne warianty NNW dla dziecka w Generali:

Zalety produktu:

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
 • możliwość ubezpieczenia aż 6. dzieci na jednej umowie
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu dla osób powyżej 13. roku życia
 • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

Możliwości ubezpieczenia:

 1. Dzieci w wieku od 0 do 18. roku życia, w tym:
 • wychowanków żłobków, przedszkoli
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
 • dzieci, które są członkami klubów sportowych
 • dzieci pracowników firm
 1. Studentów do 26. roku życia
 1. Doktorantów do 26. roku życia

Chcesz poznać szczegóły oferty? Porozmawiaj z naszym doradcą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania! Polisę możesz zakupić stacjonarnie bądź zdalnie – odwiedź placówkę lub zadzwoń.