Zlecenia zagraniczne

Operacje w walutach obcych
Zlecenia zagraniczne

Polecenie wypłaty za granicę

Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie obcej lub w PLN) wskazanej osobie fizycznej lub prawnej na jej konto we wskazanym banku zagranicznym lub krajowym. Bank na podstawie pisemnej dyspozycji zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych w określonej wysokości na rzecz wskazanego beneficjenta w formie polecenia wypłaty skierowanego do banku beneficjenta.

Polecenie wypłaty z zagranicy

Polecenie wypłaty z zagranicy oznacza zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie obcej lub PLN) na rzecz wskazanego beneficjenta (wskazany w poleceniu wypłaty podmiot, na rzecz którego ma być dokonana wypłata), otrzymane od banków zagranicznych lub krajowych. 

SWIFT CODE/BIC:GBWCPLPP

Dlaczego warto?

Korzyści

  • 0 zł za przekazy przychodzące z zagranicy na rachunek naszego Klienta
  • Szybka i prosta forma rozliczenia transakcji w obrocie dewizowym
  • Możliwość negocjacji kursu

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj sie z nami

Obsługa klienta

+48 (23) 679-96-49

Bank Spółdzielczy
w Raciążu

ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż
tel. +48 (23) 679-96-31
tel. +48 (23) 679-96-49
fax. +48 (23) 679-11-33