Zebrania Grup Członkowskich 2020

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się w nastepujących terminach:

 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 9.00Punkt Kasowy w Siemiątkowie - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.

 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 10.30Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.

 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 12.00, Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.

 • 05.06.2020r. (piątek) godz. 10.00, Oddział w Gąsocinie - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.

 • 05.06.2020r. (piątek) godz. 13.00, Centrala Banku - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciąż, gminy Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Proponowany porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok, w tym:
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok.
 5. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 6. Zamkniecie posiedzenia.

Zapraszamy

Zobacz także

Komunikaty

Przerwa techniczna Express Elixir

w dniu 01 listopada 2020r - w godzinach od 17:00 - 18:00

więcej

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej