Novum -13 to aplikacja mobilna dla najmłodszych. Dzięki niej dziecko ma możliwość nauki, pod nadzorem rodzica, świadomego oszczędzania i zarządzania pieniędzmi oraz zdobywa praktyczną umiejętność obsługi konta w banku.

Aplikacja mobilna dla dzieci

Rolą aplikacji wykorzystywanej przez Bank Spółdzielczy jest edukacja poprzez oszczędzanie. Dzięki niej, dziecko ma możliwość nauczyć się, pod nadzorem rodzica, świadomego oszczędzania i zarządzania pieniędzmi oraz zdobyć praktyczną umiejętność obsługi konta w Banku Spółdzielczym. Po ukończeniu 13 lat, dziecko nabędzie prawo do zawarcia umowy o rachunek bankowy, by kontynuować przygodę ze światem finansów. Przygoda ta będzie oparta o zdobytą dotychczas wiedzę i wyuczoną umiejętność oszczędzania. Aplikacja dostępna jest dla systemów: Android, Windows oraz iOS.


Oszczędzanie w małym palcu

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, po jej zainstalowaniu, musi być ona aktywowana i skonfigurowana przez rodzica według wyświetlanych w programie kolejnych kroków. Należy założyć profil i powiązać go z kontem rodzica.
Uruchomienie usługi może być wykonane również przez pracownika w Banku.


Połączenie zabawy z nauką oszczędzania

Aplikacja umożliwia dzieciom w łatwy sposób zakładać skarbonki, nazywać je i wyróżniać grafiką, ustalać cel gromadzenia gotówki, datę zakończenia oszczędzania i wymaganą kwotę do zaoszczędzenia.
Aktywność dziecka nagradzana jest promocyjnymi gwiazdkami i pucharami.


Oszczędny Jaś, to bogaty Jan

Wielu rodziców chce, by ich dzieci od wczesnych lat uczyły się szacunku do pieniędzy oraz podejmowania rozsądnych decyzji zakupowych. Jak tego dokonać?

W świetle prawa dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, w tym między innymi do korzystania samodzielnie z usług bankowych. Proponowana usługa Bankowości dla najmłodszych, może pomóc w nauce oszczędzania, jednocześnie wdrażając dzieci w „świat bankowości internetowej” pod pełnym nadzorem rodziców.
Bankowość dla najmłodszych pomoże uczyć, jak rozsądnie dysponować pieniędzmi. Dzięki temu, już najmłodsze dzieci połączą zabawę z nauką zarządzania własnym budżetem.
Posiadanie „dziecięcego konta oszczędzania” może sprzyjać edukacji bankowej oraz kształcić aktywność przedsiębiorczą dzieci.Obsługa aplikacji, podstawowe czynności

Aplikacja umożliwia dzieciom w łatwy sposób zakładać skarbonki, nazywać je i wyróżniać grafiką, ustalać cel gromadzenia gotówki, datę zakończenia oszczędzania i wymaganą kwotę do zaoszczędzenia. Aktywność dziecka nagradzana jest przez program promocyjnymi gwiazdkami i pucharami.

Funkcjonalność
• tworzenie skarbonek z zaplanowaną kwotą do uzbierania, celem i czasem oszczędzania,
• dowolne rozdzielanie środków pomiędzy skarbonkami, kontrola stanu i rozbijanie skarbonek,
• interfejs dostosowany do ekranów dotykowych obsługiwanych palcem,
• nagradzana aktywność dzieci i efektywność oszczędzania,
• współdzielenie aplikacji, umożliwiające obsługę na jednym urządzeniu kilkorgu dzieciom,
• przeglądanie operacji historycznych na koncie,
• doładowania telefonów na kartę,
• pełna kontrola rodziców z poziomu systemu bankowości internetowej.


Planuj swoje oszczędności

Zakładaj skarbonki, zaplanuj cel oszczędzania i kwotę pieniędzy do uzbierania. Pamiętaj, że tylko systematyczne oszczędzanie pozwoli Ci realizować obrane cele.
Ciesz się swoimi skarbonkami. Sprawdź ile zaoszczędziłeś, a ile jeszcze brakuje aby osiągnąć obrany cel.
Program podpowie Ci ile musisz dopłacać do skarbonek by zgromadzić założoną kwotę w ustalonym czasie.


Planuj swoje oszczędności, gromadź je w skarbonkach, nazwanych i oznaczonych ikoną podczas zakładania. Sprawdź lub zmień kwotę w skarbonce oraz datę zakończenia oszczędzania.
Oszczędzaj, sprawdzaj stan skarbonek oraz dostępnych środków. Dowiedz się jakie zmiany miały miejsce na Twoim koncie.
Wyślij rodzicom prośbę o doładowanie telefonu komórkowego. Przesłaną prośbę rodzice otrzymają natychmiast poprzez system bankowości internetowej.
Sam zmieniaj wygląd programu, ustaw zdjęcie profilowe, tło, kolory ikon i przycisków.

Pobierz aplikację mobilną Novum -13

Uruchomienie skarbonek wymaga zainstalowania na urządzeniu aplikacji mobilnej dla dzieci Novum -13, która jest dostępna dla systemów: Android oraz iOS.
Przed konfiguracją aplikacji, zapoznaj się z instrukcją Pierwsze kroki znajdującą się na dole strony.

Google Play
Google Play – Android
App Store
App Store – iOS

Uruchomienie aplikacji

  1. Na stronie sklepu Google Play wyszukujemy aplikacje Novum-13 (aplikacja jest darmowa),
  2. Instalujemy aplikacje na urządzeniu (smartfon, tablet),
  3. Na stronie Internet Bankingu w zakładce Bankowość dla najmłodszych dodajemy dane dziecka oraz urządzenie, otrzymując kod aktywacyjny,
  4. Na telefonie w aplikacji Novum-13 tworzymy profil nadając jego nazwę, wpisując kod otrzymany w Internet Bankingu, oraz dwa razy PIN, który umożliwi nam logowanie do profilu w aplikacji,
  5. Konto w aplikacji Novum-13 automatycznie zostaje powiązane z kontem w Internet Bankingu i dziecko może zacząć oszczędzać.

System pozwala uruchomić aplikację mobilną dla dzieci na wielu zdefiniowanych przez rodzica urządzeniach. Aby dodać kolejne urządzanie należy postępować zgodnie z krokami podpowiadanymi przez program Internet Banking.

Zasilenie rachunku dziecka (rachunku skarbonek)

Aby dzieci mogły zacząć dysponować środkami należy zasilić ich rachunki (rachunki skarbonek). Wpłaty może dokonać rodzic, jako właściciel rachunku, wybierając polecenie „zasil rachunek” w systemie bankowości internetowej lub dowolna osoba dokonując wpłaty na prezentowany numer rachunku w aplikacji. Pieniądze widoczne na rachunku dziecka jako wolne środki mogą być według uznania dziecka i przyjętej strategii dokładane do poszczególnych skarbonek.

Założone skarbonki, stan gotówki i ustalona kwota do uzbierania widoczne są dla rodzica w opcji „Bankowość dla najmłodszych” z poziomu programu Internet Banking.


Galeria ekranów


Dokumenty do pobrania