Stawki i stopy procentowe

Stawki WIBOR i WIBID

Wybierz datę
1M
3M
WIBOR
0.2%
0.23%
WIBID
0%
0.03%

Stopy procentowe NBP

Wybierz datę
Oprocentowanie w skali rocznej
obowiązuje od
Stopa referencyjna
0.1%
2020.05.29
Stopa lombardowa
0.5%
2020.05.29
Stopa depozytowa
0%
2020.05.29
Stopa redyskonta weksli
0.11%
2020.05.29

WIBOR 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBOR 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca