Zmiany w płatnościach ZUS

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte. W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Informację o numerze swojego rachunku płatnicy otrzymają z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli do końca grudnia 2017 r. płatnik nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo list zostanie zgubiony, należy zgłość się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). 

Korzyści dla płatnika:

  • wypełni tylko jeden przelew zamiast 3 albo 4 przelewów,
  • poniesie niższe koszty przekazywania składek,
  • uniknie popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej