Zapraszamy Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu informuje, że w miesiącu lutym i marcu 2018 roku odbędą się coroczne Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 • 27 lutego 2018r. o godz. 10.00 w Radzanowie, w Gminnym Ośrodku Kultury - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 27 lutego 2018r. o godz. 12.00 w Szreńsku, w Gminnym Ośrodku Kultury - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 28 lutego 2018r. o godz. 10.00 w Gralewie, w Zespole Szkół - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Raciąż (teren Gralewa).
 • 28 lutego 2018r. o godz. 12.00 w Raciążu, w siedzibie Centrali Banku - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Raciąż (oprócz terenu Gralewa i Uniecka).
 • 28 lutego 2018r. o godz. 14.00 w Raciążu, w siedzibie Centrali Banku - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.
 • 1 marca 2018r. o godz. 10.00 w Siemiątkowie, w Punkcie Kasowym - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 1 marca 2018r. o godz. 12.00 w Uniecku, w Zespole Szkół - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Raciąż (teren Uniecka).
 • 5 marca 2018r. o godz. 11.00 w Gąsocinie, w remizie OSP - Członkowie Banku zamieszkujący, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok, w tym: wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2017 rok.
 5. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Zamkniecie posiedzenia.

      Zapraszamy

Zobacz także

Komunikaty

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości gruntowych położonych w Gąsocinie, gmina Sońsk.

więcej

Zmiana godzin pracy

Placówki w Raciążu

więcej

Zmiana operatora SMS

Informujemy, iż od dnia 16.11.2018r w związku ze zmianą operatora obsługującego wysyłanie...

więcej