Zapraszamy Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu informuje, że w miesiącu maju 2019 roku odbędą się coroczne Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 • 21 maja 2019r. o godz. 10.00 w Radzanowie, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 21 maja 2019r. o godz. 12.00 w Szreńsku, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 22 maja 2019r. o godz. 11.00 w Gąsocinie, w Oddziale Banku- Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.
 • 24 maja 2019r. o godz. 10.00 w Siemiątkowie, w Punkcie Kasowym - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 24 maja 2019r. o godz. 12.00 w Raciążu, w MCKSiR – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciąż, gminy Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok, w tym:
 • wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 • przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 1. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok.
 2. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 3. Zamkniecie posiedzenia.

Zapraszamy

Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej