Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego) do płacenia zobowiązań z tytułu VAT, PIT i CIT.

Mikrorachunek podatkowy

Jak będziesz płacić podatki od 1 stycznia 2020?

Każdy podatnik będzie mieć swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), na który będzie płacić zobowiązania z tytułu VAT, PIT i CIT.

 • Żeby poznać swój indywidualny rachunek podatkowy, wystarczy podać swój NIP lub PESEL:
  - online na stronie podatki.gov.pl
  - w dowolnym urzędzie skarbowym
 • Indywidualny rachunek podatkowy ma 26 cyfr:
  LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie

LK - to liczba kontrolna

1010 0071 to stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 - to stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX XX00.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, wszystkie indywidualne rachunki podatkowe są przypisane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

 • Co zrobić, jeżeli nie masz numeru PESEL lub NIP?
  W takim przypadku możesz płacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego podając w szczegółach zlecenia swój numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego - tak, żeby urząd skarbowy mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Każdy US będzie miał przypisany 1 numer mikrorachunku, który możesz sprawdzić:
   - w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych,
   - na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej,
   - w dowolnym urzędzie skarbowym.
 • Mikrorachunki US poza przyjmowaniem płatności z tytułu PIT, CIT i VAT od osób nieposiadających IRP, będą także służyć do wpłat pozostałych typów podatków z wyłączeniem płatności z tytułu: PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY.
 • Uwaga: nie zmieniają się numery rachunków do wpłat za PCC, SD, KP, AKCYZA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej