Jesteś tutaj:  Stawki i Stopy
Stawki i Stopy

Stawki i Stopy

Stawki WIBOR i WIBID obowiązujące w miesiącu sierpniu 2017 

  1M 3M
WIBOR 1,66% 1,73%
WIBID 1,46% -


WIBOR 1M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M  z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca  
WIBOR 3M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M  z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca 
WIBID 1M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

 Stopy procentowe NBP 

  Oprocentowanie
w skali rocznej 
obowiązuje od
Stopa referencyjna 1.50 %  2015.03.05
Stopa lombardowa 2.50 %  2015.03.05
Stopa depozytowa 0.50 %  2015.03.05
Stopa redyskonta weksli 1.75 %  2015.03.05


St. Ref
– stopa referencyjna ogłaszana przez NBP