Jesteś tutaj:  O Banku         Zasady ładu korporacyjnego
Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Raciążu informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciążu. W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Raciążu w wykonywaniu swojej działalności w  relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.

 Polityka ładu korporacyjnego
 Oświadczenie Zarządu Banku
 Statut Banku Spółdzielczego w Raciążu
Ocena polityki ladu korporacyjnego za 2015 rok
Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania za 2015 rok