Jesteś tutaj:  O Banku         Sponsoring / Dotacje
Sponsoring / Dotacje

Sponsoring / Dotacje

          Bank Spółdzielczy w Raciążu kierując się dobrem i chęcią pomocy, wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze kulturalnym czy charytatywnym, wspomagając miejscowe instytucje i organizacje oświatowe, kulturalne, sportowe, itp..

          Sponsorujemy corocznie wiele imprez kulturalnych organizowanych na terenie działania naszego Banku przez instytucje samorządowe z okazji, m.in:
  • Dni miasta Raciąża,
  • Dni Szreńska,
  • Dni Radzanowa,
  • Dni Siemiątkowa.

          Dofinansowujemy również organizacje społeczne i kulturalne. 
W tym roku z nadwyżki finansowej za rok 2012 udzieliliśmy dofinansowania dla:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w:  Raciążu, Szreńsku, Radzanowie, Gradzanowie Kościelnym, Łaszewie, Gradzanowie Włościańskim, Bogucinie, Krzeczanowie, Kaczorowach, Dobrska Kolonia, Zgliczyn Glinki,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku,
 • Parafi Rzymsko-Katolickiej w: Raciążu, Szreńsku,
 • Sanktuarium Św. Antoniego w Ratowie,
 • Ludowego Klubu Sportowego "Błękitni" Raciąż,
 • Ludowego Klubu Sportowego "Jutrzenka Unieck"
 • Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego "LUKS" w Gralewie
 • Parafialno - Szkolnego Klubu Sportowego "Wojciech" w Szreńsku
 • Uczniowskiego Klubu Sportowego "WKRA RADZANÓW" 
 • Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie,
 • Klubu Seniora przy MCK w Raciążu,
 • Klubu Seniora "Kwiat Jesieni" w Szreńsku,
 • Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
 • Radom Rodziców: przy Zespole Szkół w Koziebrodach, Szkole Podstawowej w Łaszewie, Szkole Podstawowej w Proszkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku
 • oraz wielu innym.