Jesteś tutaj:  Nowa bankowość internetowa
Nowa bankowość internetowa

Nowa bankowość internetowa

Nowe zabezpieczenie witryny
Zweryfikuj czy w przeglądarce pojawił się symbol „zatrzaśniętej kłódki”. Symbol ten sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Kliknij w symbol kłódki umieszczony na dolnym pasku stanu lub w pasku adresowym przeglądarki. Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji na temat jej certyfikatu
Certyfikat jest wystawiony dla: online.bsraciaz.pl, Banku Spółdzielczego w Raciążu przez firmę GeoTrust Inc.

Dodatkowo nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują prawidłowe certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru części paska adresowego na zielono. 
Jeśli dane w opisie certyfikatu są inne, prosimy o zaprzestanie używania wyświetlonej strony internetowej i kontakt z Bankiem.
Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres helpdesk@bsraciaz.pl
lub telefonicznie pod nr +48 23 679 96 49
 
UWAGA
Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.