Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są szkody powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia ubezpieczonego przedmiotu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny