Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Ubezpieczenia         Ruchomości

Ruchomości

Gdzie ubezpieczamy:
w mieszkaniu lub w domu
- na strychu
- w piwnicy
- w komórce
- w garażu

Dla kogo oferta:
- właścicieli mienia
- lokatorów mieszkań

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • powodzi
 • trzęsienia ziemi
 • osuwania i zapadania się ziemi
 • wydostania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych
 • zalania
 • uderzenia pojazdu
 • gradu
 • śniegu
 • deszczu nawalnego
 • fali naddźwiękowej
 • upadku drzew lub masztów
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami

 a także: 

 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • dewastacji
 • przepięcia
Bankowy Fundusz Gwarancyjny