Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Dla kogo oferta:

  • dla wszystkich mieszkańców domu lub mieszkania
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna na terenie całego kraju za szkody wyrządzone osobom trzecim, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia prywatnego są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny