Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Ubezpieczenia         Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia:

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Towarzystwo zapewnia następujące świadczenia:

  • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • na wypadek śmierci,
  • dzienną dietę szpitalną za pobyt w szpitalu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny