Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Ubezpieczenia         Dom w budowie

Dom w budowie

Dla kogo oferta:

 • jeżeli mienie stanowi własność Ubezpieczającego

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem niniejszych zdarzeń:

 • huraganu,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • wybuchu.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie rozszerzonym obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń:

 •  gradu,
 •  huraganu,
 •  katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz 5,
 •  lawiny,
 •  powodzi,
 •  pożaru,
 •  trzęsienia ziemi,
 •  uderzenia pioruna,
 •  upadku statku powietrznego,
 •  wybuchu,
 •  zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 •  zapadania się ziemi.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje katastrofę budowlaną, o ile Ubezpieczający realizuje inwestycję przy udziale wykonawcy.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny