Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Ubezpieczenia         Budowle i mała architektura

Budowle i mała architektura

Dla kogo oferta:

 • właścicieli mienia
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • powodzi
 • trzęsienia ziemi
 • osuwania i zapadania się ziemi
 • wydostania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych
 • zalania
 • uderzenia pojazdu
 • gradu
 • śniegu
 • deszczu nawalnego
 • fali naddźwiękowej
 • upadku drzew lub masztów
Bankowy Fundusz Gwarancyjny