Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Oszczędności         Lokata Bursztynowa
Lokata Bursztynowa

Lokata Bursztynowa

Okres umowy:  

 • 1 dzień

Waluta:

 • PLN

Minimalna wpłata:

 • 500 zł

Oprocentowanie:

 • oprocentowanie zmienne oparte na Stopie referencyjnej NBP -/+ marża Banku

 Zawarcie umowy:

 • w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Raciążu,

Dysponowanie środkami:

 • w okresie umownym nie można dokonywać dopłat do Lokaty, ani częściowych wypłat.
 • lokata jest odnawialna dopóki znajduje się w ofercie BS,

Dyspozycje do lokaty:

 • posiadacz rachunku lokaty mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty,
 • posiadacz rachunku lokaty (o ile lokata nie jest wspólna) może dokonać zapisu na wypadek śmierci.

Warunki wypowiedzenia umowy:

 • zerwanie lokaty nie powoduje utraty wcześniej skapitalizowanych odsetek.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym.
 • Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek - kapitał lokaty zostaje automatycznie powiększony o należne odsetki po każdym dniu trwania lokaty, co zwiększa efektywne oprocentowanie lokaty.
 • Okres deklaracji depozytu wynosi jedynie 1 dzień, co daje możliwość zerwania lokaty w dowolnym momencie i to bez utraty naliczonych odsetek.
 • Lokata przedłuża się automatycznie na kolejne dni.
 • Bank nie ogranicza ilości zakładanych lokat.
 • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku. 
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny