Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Kredyty i pożyczki         Kredyt w rachunku ROR
Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt udzielny osobom fizycznym w PLN, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych, rachunek w BS Raciąż oraz spełniają następujące warunki:

  1. posiada rachunek Unikonto przez okres co najmniej 3 miesięcy
  2. przekazuje na ror comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury lub uzyskuje inne dochody, np. z tytułu prowadzonej działalności na własny rachunek itp.,
  3. nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przez zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to było ono uregulowane w ciągu 14 dni,
  4. posiada udokumentowane źródło dochodów, 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy za okres min. 3 miesiące,
  • maksymalna kwota kredytu 10-krotne średniomiesięczne wpływy,
  • okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalsze okresy,
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny