Jesteś tutaj:  Klienci indywidualni         Konta osobiste         Rachunek ROR
więcej
Rachunek ROR

Rachunek ROR

ROR UNIKONTO to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Posiadaczem rachunku osobistego może być każdy kto spełnia jeden z następujących warunków:

  • osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR całości lub części swego wynagrodzenia;
  • emeryt, rencista, który zleci instytucji ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na swoje konto osobiste;
  • osoba, która zadeklaruje wysokość comiesięcznych wpłat gotówkowych dokonywanych na swoje konto osobiste.

Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby, współmałżonków lub osób ze sobą niespokrewnionych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wyciąg z "Tabeli opłat i prowizji" obowiązującej w banku.

Operacje

Otwarcie rachunku 0zł
Prowadzenie rachunku 4zł/m-c
Wpłaty, wypłaty gotówkowe 0zł
Przelew z rachunku niezależnie od kwoty 3zł
Wydanie karty płatniczej 0zł

Usługi

Udostępnienie systemu SMS - Bank 2zł/m-c
Udostępnienie systemu bankowości internetowej 5zł/m-c