Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Załóż konto

Załóż konto

Opis produktuRozwiń

Przeznaczony jest dla rolników, uzyskujących przychody z produkcji rolnej i służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.


Wymagane dokumentyRozwiń

Do otwarcia rachunku potrzebne są:

 1. dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości rolnej (jeden z wymienionych poniżej):
  • akt własności nieruchomości rolnej,
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • umowę dzierżawy – w przypadku, gdy obciążenie podatkowe ponosi właściciel gruntu,
 2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON – jeżeli posiada,
 4. w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Załóż kontoRozwiń

W celu założenie wybranego konta, udaj się do najbliższej placówki banku:

Centrala Banku

09-140 Raciąż
ul. Mławska 20a

Godziny otwarcia

pn-pt 7:45-15:45
so 8:00-14:30

Tel: +48 (23) 679-96-31
Tel: +48 (23) 679-96-49
Fax: +48 (23) 679-11-33