Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Ubezpieczenia         Mienie w gospodarstwie rolnym

Mienie w gospodarstwie rolnym

Dla kogo oferta:

 • osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca gospodarstwem rolnym o powierzchni
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy
       -  ogień
       -  huragan
       -  powódź
       -  grad
       -  piorun
       -  eksplozja
       -  obsunięcie się ziemi
       -  lawina
       -  upadek statku powietrznego
       -  utrata mienia w czasie zdarzenia lub akcji ratowniczej
       -  porażenie zwierząt prądem elektrycznym
 • dodatkowy
       -  zalanie
       -  kradzież lub skutki przepięć (dotyczy tylko ruchomości domowych)
       -  ogień (w trakcie prac polowych)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny