Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Ubezpieczenia         Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)

Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy)

Dla kogo oferta:

  • osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zakres ubezpieczenia:

  • podstawowy - szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego
  • rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko kradzieży z :

       -siedliska

       -terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny