Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt udzielny rolnikom posiadającym rachunek bieżący w BS na finansowanie nie udokumentowanych celów w formie linii odnawialnej. Bank może udzielić kredytu posiadaczowi rachunku bieżącego, który:

  1. prowadzi gospodarstwo rolne własne lub dzierżawione w okresie nie krótszym niż 2 lata,
  2. posiadają zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami,
  3. posiada w BS rachunek bieżący, na którym ewidencjonowane są wpływy ze sprzedanej produkcji rolnej,
  4. nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to było ono uregulowane w ciągu 7dni,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • udzielany rolnikom przekazującym należności za sprzedaną produkcję rolną na rachunek bieżący,
  • maksymalna kwota kredytu 3-krotnośc średniomiesięcznych wpływów z okresu 3 lub 6 miesięcy w zależności od rodzaju produkcji,
  • szybkość podjęcia decyzji kredytowej.
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny