Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt hipoteczny
Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny w szczególności udzialany jest na:
1) finansowanie działalności gospodarczej lub rolnej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
2) finansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kantrahentami, płatności,
3) refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia, klientów klasyfikowanych w sytuacji "normalnej" w Banku Spółdzielczym w Raciążu lub w innych bankach
4) zakup środków trwałych,
5) rozbodowę, adaptację, remont nieruchomości komercyjnej lub rolnej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • kredyt może być udzielony w złotych PLN
  • maksymalny okres kredytowania do 20 lat,
  • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału,
  • kredytowanie do 70% wartości nieruchomości stanowiacej zabezpieczenie kredytu, 
  • spłata kapitału może być dokonywana w okresach miesięcznych lub kwartalnych,
  • zabezpieczanie w formie hipoteki na nieruchomości położonej na terenie RP
Bankowy Fundusz Gwarancyjny