Kredyt CSK

Kredyt CSK "z częściową spłatą kapitału"

Kredyt z linii CSK przeznaczony jest na finansowanie szeregu inwestycji związanych z produkcją rolną m.in.:

 • zakup użytków rolnych,
 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
 • zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,
 • budowę ujęć wody,
 • zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub do nawodnień ciśnieniowych.

Kwota wypłaconej pomocy w formie częściowej spłaty kapitału kredytu może wynosić maksymalnie 75.000,00 zł. Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach:

 • I rata (75% pomocy) - po zrealizowaniu inwestycji,
 • II rata (25% pomocy) - na koniec okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu.

    Jednocześnie wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 35% kredytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • okres kredytowania od 5 do 10 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • udział środków własnych powinien wynosić nie mniej niż 20% wartości finansowanej inwestycji,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • zabezpieczanie ustalone indywidualnie.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny