Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt AGRO Unia
Kredyt AGRO Unia

Kredyt AGRO Unia

Kredyt inwestycyjny udzielny Kredytobiorcy spełniającemu łącznie następujące warunki:

  1. posiadają zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej, działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu,
  2. podpisał lub spełnia warunki do podpisania z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  3. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • okres kredytowania do 8 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do 2 lat,
  • udział środków własnych powinien wynosić nie mniej niż 10% wartości finansowanej inwestycji,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny