Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt AGRO Obrót
Kredyt AGRO Obrót

Kredyt AGRO Obrót

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych. Kredyt może być udzielony na okres jednego roku lub w przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym, wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowej technologii, okres spłaty może być wydłużony do trzech lat. Rolnik ubiegający się o kredyt obrotowy powinien spełniać następujące warunki:

  1. posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami,
  2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • kredyt celowy na cele rolnicze,
  • okres kredytowania do 3 lat,
  • możliwość ustalenia terminarza spłat w zależności od rodzaju produkcji rolnej
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny