Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt AGRO Nawozy
Kredyt AGRO Nawozy

Kredyt AGRO Nawozy

Kredyt udzielany osobie fizycznej w PLN, będącej właścicielem lub użytkownikiem gruntów rolnych, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami,
 2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu,
 3. przedstawi do wglądu nakaz płatniczy na podstawie którego pracownik stwierdzi wielkość użytków rolnych. Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zakupem środków do produkcji rolnej, w tym:
  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony oraz pasz,
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw,
  • hodowlanych jałówek, loszek, owiec, maciorek, kózek, itp.,
  • paliw na cele rolnicze.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • wielkość kredytu uzależniona od wielkości użytków rolnych (1.500,00 zł na 1ha użytków rolnych),
 • kredyt dla klientów posiadających rachunek w BS Raciąż,
 • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny