Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt AGRO Inwestor
Kredyt AGRO Inwestor

Kredyt AGRO Inwestor

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje materialne, zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego Kredytobiorców. Rolnik ubiegający się o kredyt inwestycyjny powinien spełniać następujące warunki:

  1. posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu,
  2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału,
  • minimalny udział własny 20%
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny