Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Kredyty i pożyczki         Kredyt AGRO Inwestor Plus
Kredyt AGRO Inwestor Plus

Kredyt AGRO Inwestor Plus

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje materialne, zmierzające do odtworzenia, zwiększenia majątku trwałego Kredytobiorców. Rolnik ubiegający się o kredyt inwestycyjny powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów i stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu,
 2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu,

Zakres kredytowania:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń,
 • zakup gruntów rolnych,
 • budowa i modernizacja budynków inwestarskich i inwentarsko-składowych,
 • zakup inwentarza.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
 • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału,
 • minimalny udział własny 10%,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • zabezpieczenie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny