Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Konta rolnicze         Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy

Służy on do dokonywania przez rachunek innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub do generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.

Do otwarcia rachunku pomocniczego potrzebne są dokumenty takie jak do otwarcia rachunku bieżącego głównego, chyba że klient posiada już w naszym Banku rachunek bieżący główny, w takim przypadku wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • pewny i bezpieczny dostęp do własnych pieniędzy
 • brak  konieczności deklarowania okresu umownego
 • bezprowizyjne wpłaty kasowe w placówkach Banku
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie;
 • stałe zlecenia dzięki którym Bank reguluje wszystkie miesięczne rachunki
 • karta płatnicza Visa elektron lub Maestro umożliwiająca bezprowizyjne wypłaty gotówki w ponad 3300 bankomatach w Polsce
 • możliwość uzyskania informacji o saldzie rachunku przez SMS - Bank
 • możliwość dostępu do rachunku przez 24 godziny na dobę za pomocą  Internetu
 • limit kredytowy nawet do 3-krotnych wpływów na rachunek (możliwość przeniesienia limitu z innego Banku)
 • brak opłaty za otwarcie rachunku
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wyciąg z "Tabeli opłat i prowizji" obowiązującej w banku.

Operacje

Otwarcie rachunku 0zł
Prowadzenie rachunku 5zł/m-c
Od wpływów bezgotówkowych na rachunek 0zł
Wpłaty gotówkowe 0zł
Przelewy z rachunku niezależnie od kwoty 2,50zł/szt
Wydanie karty płatniczej 0zł

Usługi

Udostępnienie systemu SMS - Bank 2zł/m-c
Udostępnienie systemu bankowości internetowej 5zł/m-c

Różnorodność rozwiązań, bezpieczeństwo i łatwy kontakt z Bankiem to atuty oferty dla Ciebie.