Jesteś tutaj:  Gospodarstwa rolne         Konta rolnicze         Rachunek bieżący główny
Rachunek bieżący główny

Rachunek bieżący główny

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Do otwarcia rachunku potrzebne są:

 1. dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości rolnej (jeden z wymienionych poniżej):
  • akt własności nieruchomości rolnej,
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • umowę dzierżawy – w przypadku, gdy obciążenie podatkowe ponosi właściciel gruntu,
 2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON – jeżeli posiada,
 4. w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • pewny i bezpieczny dostęp do własnych pieniędzy
 • brak konieczności deklarowania okresu umownego
 • bezprowizyjne wpłaty kasowe w placówkach Banku
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym czasie; 
 • stałe zlecenia dzięki którym Bank reguluje wszystkie miesięczne rachunki
 • karta płatnicza Visa elektron lub Maestro umożliwiająca bezprowizyjne wypłaty gotówki w ponad 3300 bankomatach w Polsce
 • możliwość uzyskania informacji o saldzie rachunku przez SMS - Bank
 • możliwość dostępu do rachunku przez 24 godziny na dobę za pomocą  Internetu
 • limit kredytowy nawet do 3-krotnych wpływów na rachunek (możliwość przeniesienia limitu z innego Banku)
 • brak opłaty za otwarcie rachunku
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wyciąg z "Tabeli opłat i prowizji" obowiązującej w banku.

Operacje

Otwarcie rachunku 0zł
Prowadzenie rachunku 5zł/m-c
Od wpływów bezgotówkowych na rachunek 0zł
Wpłaty gotówkowe 0zł
Przelewy z rachunku niezależnie od kwoty 2,50zł/szt
Wydanie karty płatniczej 0zł

Usługi

Udostępnienie systemu SMS - Bank 2zł/m-c
Udostępnienie systemu bankowości internetowej 5zł/m-c

Różnorodność rozwiązań, bezpieczeństwo i łatwy kontakt z Bankiem to atuty oferty dla Ciebie.