Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Załóż konto

Załóż konto

Opis produktuRozwiń

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.


Wymagane dokumentyRozwiń

Do otwarcia rachunku oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, w zależności od statusu prawnego prowadzonej działalności potrzebne są następujące dokumenty:

 1. spółdzielnie:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • statut,
 2. spółki prawa handlowego:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • umowa spółki lub statut,
 3. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • umowę o zawarciu spółki – w przypadku spółki cywilnej,
 4. stowarzyszenie i fundacje:
  • wyciąg z właściwego KRS,
  • statut,
 5. kościelne osoby prawne:
  • dokumenty potwierdzające utworzenie kościelnej osoby prawnej,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • potwierdzony odpis wypisu z rejestru prowadzonego przez MSWiA,
 6. jednostki samorządu terytorialnego:
  • statut,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunków dla innych podmiotów instytucjonalnych, nie wymienionych powyżej określone są w odpowiednich regulaminach.


Załóż kontoRozwiń

W celu założenie wybranego konta, udaj się do najbliższej placówki banku:

Centrala Banku

09-140 Raciąż
ul. Mławska 20a

Godziny otwarcia

pn-pt 7:45-15:45
so 8:00-14:30

Tel: +48 (23) 679-96-31
Tel: +48 (23) 679-96-49
Fax: +48 (23) 679-11-33