Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Usługi         System Identyfikacji Płatności Masowych
System Identyfikacji Płatności Masowych

System Identyfikacji Płatności Masowych

Opis usługi:

          Usługa dedykowana jest dla odbiorców dużej ilości wpłat masowych. Pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami dłużników poprzez ich automatyczą identyfikację.
System Identyfikacji Płatności Masowych wykorzystuje tzw.rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego odbiorcy wpłat.  Każdy kontrahent tej instytucji otrzymuje własny numer rachunku wirtualnego, na który ma dokonywać płatności. Usługa daje możliwość zintegrowania informacji pochodzących z kilku źródeł (wpływy poprzez elixir, wpłaty gotówkowe w kasach banku), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w jednym pliku wynikowym.

Dla kogo przeznaczona jest ta usługa:

Nabywcami tej usługi mogą być:

  • Urzędy Gmin - np.: na cele podatkowe, opłaty za wywóz odpadów,
  • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,  - np. opłaty z tytułu czynszu,
  • pozostałe firmy i instytucje -  np.: opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz, telefon, internet, itp.

Warunkiem uruchomienia usługi jest posiadanie czynnego rachunku bieżącego w naszym Banku oraz korzystanie z bankowości internetowej.

Korzyści:

  • prosty dostęp przez Internet do historii transakcji danego płatnika, pozwalający na ograniczenie papierowej dokumentacji;
  • skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników pozwalające na oszczędność czasu dzięki możliwości automatycznego wczytywania informacji o wpływach we własnym systemie księgowym z plików generowanych w bankowości internetowej
  • wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji
  • szybka identyfikacja zaległych płatności
  • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności
Bankowy Fundusz Gwarancyjny