Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Oszczędności         Lokata standardowa
więcej
Lokata standardowa

Lokata standardowa

  • Korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym
  • Możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności od kwoty oraz okresu jej trwania
  • Możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych
  • Może stanowić zabezpieczenie kredytu
  • Lokowanie środków finansowych przy ograniczonym ryzyku
  • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku. Dodatkowo za środki zgromadzone w naszym Banku poręcza Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny