Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Kredyty i pożyczki         Kredyt w rachunku bieżącym firmowym
Kredyt w rachunku bieżącym firmowym

Kredyt w rachunku bieżącym firmowym

Kredyt udzielny przedsiębiorcom (osobom prawnym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzącym działalność gospodarczą) którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. sześciu miesięcy,
  2. posiadają zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie,
  3. ustanowią prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • okres kredytowania 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres następny
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 3-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z okresu sześciu miesięcy,
  • szybkość podjęcia decyzji kredytowej
  • możliwość ustalenia indywidualnego zabezpieczenia
Bankowy Fundusz Gwarancyjny