Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Kredyty i pożyczki         Kredyt BIZNES Inwestor
Kredyt BIZNES Inwestor

Kredyt BIZNES Inwestor

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje materialne, zmierzające do odtworzenia, zwiększenia majątku trwałego Kredytobiorców. Firma ubiegająca się o kredyt inwestycyjny powinna spełniać następujące warunki:

  1. posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów i stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu,
  2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału,
  • minimalny udział własny 10%,
  • zabezpieczanie ustalone indywidualnie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny