Jesteś tutaj:  Firmy i instytucje         Konta firmowe         Rachunek bieżący „ZUS i US” firmowy
Rachunek bieżący „ZUS i US” firmowy

Rachunek bieżący „ZUS i US” firmowy

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Do otwarcia rachunku bieżącego ZUS i US potrzebne są dokumenty takie jak do otwarcia rachunku bieżącego głównego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wyciąg z "Tabeli opłat i prowizji" obowiązującej w banku.

Operacje

Otwarcie rachunku 0zł
Prowadzenie rachunku 10zł/m-c
Wpłaty wypłaty gotówkowe 0zł
Przelewy na rachunku ZUS i US 2,50zł/szt.
Pozostałe przelewy 5zł/szt.

Różnorodność rozwiązań, bezpieczeństwo i łatwy kontakt z Bankiem to atuty oferty dla Ciebie.