Zebrania Grup Członkowskich 2017

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich w 2017 roku

Zebrania bedą się odbywały w nastepujących terminach:

 • 08.05.2017r. (poniedziałek) godz. 10.00, Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie

 • 08.05.2017r. (poniedziałek) godz. 12.00, Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku

 • 09.05.2017r. (wtorek) godz. 10.00, Punkt Kasowy w Siemiątkowie 

 • 09.05.2017r. (wtorek) godz. 12.00, Gimnazjum w Uniecku 

 • 10.05.2017r. (środa) godz. 10.00, Gimnazjum w Gralewie

 • 10.05.2017r. (środa) godz. 12.00, Bank Spółdzielczy w Raciążu

Proponowany porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2016r;
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2016r;
 5. Dyskusja;
 6. Zamkniecie posiedzenia.
Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej