Zapraszamy Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu informuje, że w miesiącu maju 2019 roku odbędą się coroczne Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 • 21 maja 2019r. o godz. 10.00 w Radzanowie, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 21 maja 2019r. o godz. 12.00 w Szreńsku, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 22 maja 2019r. o godz. 11.00 w Gąsocinie, w Oddziale Banku- Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.
 • 24 maja 2019r. o godz. 10.00 w Siemiątkowie, w Punkcie Kasowym - Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 24 maja 2019r. o godz. 12.00 w Raciążu, w MCKSiR – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciąż, gminy Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok, w tym:
 • wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 • przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 1. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2018 rok.
 2. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 3. Zamkniecie posiedzenia.

Zapraszamy

Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej