Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego) do płacenia zobowiązań z tytułu VAT, PIT i CIT.

Mikrorachunek podatkowy

Jak będziesz płacić podatki od 1 stycznia 2020?

Każdy podatnik będzie mieć swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), na który będzie płacić zobowiązania z tytułu VAT, PIT i CIT.

 • Żeby poznać swój indywidualny rachunek podatkowy, wystarczy podać swój NIP lub PESEL:
  - online na stronie podatki.gov.pl
  - w dowolnym urzędzie skarbowym
 • Indywidualny rachunek podatkowy ma 26 cyfr:
  LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie

LK - to liczba kontrolna

1010 0071 to stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 - to stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX XX00.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, wszystkie indywidualne rachunki podatkowe są przypisane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

 • Co zrobić, jeżeli nie masz numeru PESEL lub NIP?
  W takim przypadku możesz płacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego podając w szczegółach zlecenia swój numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego - tak, żeby urząd skarbowy mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Każdy US będzie miał przypisany 1 numer mikrorachunku, który możesz sprawdzić:
   - w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych,
   - na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej,
   - w dowolnym urzędzie skarbowym.
 • Mikrorachunki US poza przyjmowaniem płatności z tytułu PIT, CIT i VAT od osób nieposiadających IRP, będą także służyć do wpłat pozostałych typów podatków z wyłączeniem płatności z tytułu: PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY.
 • Uwaga: nie zmieniają się numery rachunków do wpłat za PCC, SD, KP, AKCYZA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Zobacz także

Komunikaty

Informacje dla klientów w związku z epidemią

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zostań w domu i korzystaj z banku przy pomocy elektronicznych kanałów dostępu.

więcej